Wat beoogt Malben

Wat betekent Malben

Malben betekent in het Hebreeuws rechthoek.
We kunnen dit woord ook zo schrijven: MaLBeN.
De klinkers worden in het Hebreeuws niet geschreven.
M staat voor het Hebreeuwse woord Mercaz dat Centrum betekent.
De L staat voor Limoed dat studie betekent.
De B staat voor Benee dat zonen betekent
en de N staat voor Noach.

Zo krijgen we Malben - Het Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Wat beoogt Malben

Bron: Breslev.co.il

Christenen en Moslims hebben de afgelopen 2000 jaar alle gelegenheid gehad om Joden, al of niet met geweld, te bekeren. Joden zijn op dit gebied echter nooit actief geweest. Hebben de Joden anderen dan niets te vertellen? Ja zeker. Het gaat dan om de naleving van de zeven Noachitische geboden. Deze geboden brengen feitelijk de eenheid tot stand onder de volkeren.

We bedoelen dan zowel de eenheid van God als de eenheid van de mensheid. De eenheid van God betekent monotheïsme en de eenheid van de mensheid betekent een wereld waarin alle mensen in vrede en harmonie naar God komen. Maar de bekeringsdrang van Christenen en Moslims onder het motto: geloof zoals wij geloven en de wereld zal één zijn!, heeft echter nooit gewerkt.

Het Jodendom daarentegen leert, dat er twee wegen zijn en niet één? Een pad voor u. En een pad voor mij. U gaat de uwe en ik de mijne, en hierin wordt ware eenheid gevonden: de ene God wordt gevonden op beide wegen, omdat de ene God beide wegen gaf. De wetten van Noach bepalen de weg, die God gaf aan de niet-Joodse mensen van de wereld en aan de Joden gaf Hij de 613 geboden/verboden. Door de geschiedenis heen speelde de mensheid het echter klaar de Noachitische geboden volkomen te negeren.

Wat betekent eigenlijk gebod? Het komt van het Hebreeuwse woord mitzvah dat ook verbinding, contact betekent. Door het naleven van Gods geboden, wordt iemand verbonden met Gods oneindige wil en wijsheid en roept daarmee een Goddelijke licht op dat over zijn of haar ziel schijnt. Dit Goddelijk licht is eeuwig, en daardoor verdient de ziel een eeuwige beloning. Door het naleven van de Zeven Wetten van Noach, vervult een niet Jood het doel van zijn schepping en ontvangt hij een deel in de komende Wereld: de gezegende spirituele wereld van de rechtvaardigen.

Welke hindernis moeten Noachieten nemen? Deze. Voor het begrijpen van de Zeven Wetten van Noach moeten zij de mondelinge leer accepteren, zoals die te vinden is in de Talmoed en de latere rabbijnse leringen en nergens anders.

Welk probleem is er nog meer? De niet Jood alsmede de Jood moeten niet spreken over de niet Joodse naties van de wereld als heidenen, maar eerder als Noachieten. Door ze te zien als kinderen van Noach, of Noachieten, krijgen de niet-Joodse naties van de wereld in één keer een unieke en specifieke spirituele rol in de wereld, één die zeer verheven is. De kinderen van Noach zijn mede-geloofsgenoten van de kinderen van Israël. Samen zijn ze vreedzame partners, die er naar streven de wereld te perfectioneren en daardoor God voldoening te geven. Door zichzelf te zien als een Noachiet, wordt de niet-Jood als de Jood, waardoor hij een lid is van een volk, waarvan het volk zijn (niet alleen zijn religie) synoniem is met de relatie met God.

Ons doel is voorlichting en nog eens voorlichting. Geen mannetjes makerij dus. Alle niet Joden zijn dus Noachieten maar velen beseffen dit niet en zijn verdwaald in het Christendom, in de Islam of in vele andere.

Dat betekent, dat wij uitleg zullen geven over de Noachitische geboden. Dat we veel Tora kennis zullen aanbieden. Dat onze website de Joodse kalender met haar hoogtijdagen zal volgen en daarover de nodige informatie zal verschaffen. Dat de Noachiet hopelijk, voorzover niet aanwezig, een beter zicht zal krijgen op het Jodendom. Daarom zal ook geprobeerd worden een onderzoek te presenteren, waaruit zal blijken hoe met name het christendom, sinds haar bestaan, verantwoordelijk was en nog steeds is voor de ellende de Joden aangedaan.

Al deze dingen beogen uiteindelijk slecht één doel en dat is dat de kennis over God toe zal nemen en dat er een relatie tussen Hem en de Noachiet zal ontstaan, waardoor de kwaliteit van zijn/haar leven geweldig zal toenemen. Dat een Noachiet mag weten, dat God zich verheugt wanneer hij of zij naar zijn geboden wenst te leven en leeft. Zoals hierboven reeds genoemd betekent het Hebreeuwse woord mitzvah (gebod) ook verbinding, contact.

Psalm 19:8,12 zegt: "De wet van Hashem is volmaakt, zij verkwikt de ziel. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning."

Omdat geloven niet iets is wat je gelooft, maar wat je doet, is het nodig ons geloof, dat wij met een Hebreeuws woord emuna noemen, te leven. Met andere woorden, werkelijk inhoud te geven aan je leven. Ook daarbij willen wij behulpzaam zijn.

Wij beseffen dat Israël constant in de publiciteit is maar wij doen hier niet aan politiek. Ons te benaderen met vragen of opmerking hierover zullen door ons niet worden gehonoreerd. Wij hebben wel een mogelijke tip voor u en dat is de website Noachieden Online

Gebruikte bron: "The Path of the Righteous Gentile".

Jadied, 13 Tevet 5775 (4 januari 2015).

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel.

deur
Naar welkom bij Malben!